Naar inhoud Naar navigatie

Bel direct voor een afspraak 0315-323005

Disclaimer

Bij de totstandkoming van deze internetsite hebben wij de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. Hendriksen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of als gevolg van de op de website gepubliceerde informatie. De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten, die niet onder het beheer van Hendriksen BV vallen. De hyperlinks impliceren geen goedkeuring van Hendriksen BV met betrekking tot de inhoud van die internetsites.
Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hendriksen BV.

Zoeken

Waarom kiest u voor ons?

  • Flexibel in denken en doen
  • Ruime kennis
  • Professioneel
  • 75 jaar ervaring
  • Klantvriendelijk
  • 24 uurs storingsdienst
24-uurs storingsdienst Bel 0315-323005